loader image

Opencall

Open call H47

12 juli – 15 augustus 2021

Kunstruimte H47 is een expositie en projectruimte voor hedendaagse beeldende kunst in het centrum van Leeuwarden. Het Grafisch Atelier Friesland (GAF), de Hania-kunstenaars en Kunstinitiatief VHDG delen deze ruimte en organiseren beurtelings tentoonstellingen.

Van 12 juli tot en met 15 augustus 2021 hebben wij ruimte gelaten in onze programmering en staan wij open voor kunstenaars, collectieven en curatoren van buitenaf. Heb jij een goed idee voor een tentoonstelling, maar nog geen plek waar je deze kan realiseren? Stuur dan vóór 17 mei 2021 je plan naar ons toe. (M.b.t. de dan geldende corona-maatregelen is er een mogelijkheid dat de expositie periode met een paar weken wordt verlengd.) 

Uitgangspunten H47

Als kunstruimte H47 willen we met ons programma reageren op de huidige tijd. We leven in woelige tijden waarin fundamentele veranderingen (op sociaal, economisch, ecologisch, politiek en ideologisch gebied) gaande zijn. Veranderingen die de maatschappij transformeren en een direct effect hebben op ieders dagelijks leven.

H47 nodigt graag kunstenaars uit die vanuit hun eigen gedachtegang en werkwijze reageren op de actualiteit, door middel van het werk dat ze maken. Kunstenaars worden gevraagd om te reflecteren op hun relatie met de wereld, deze te bevragen of te problematiseren. Hoe de kunstenaar dit doet, kan zeer divers zijn: expliciet of juist subtiel, analytisch of activistisch; vanuit een individueel of maatschappelijk perspectief.

We stimuleren de kunstenaar daarnaast om met de tentoonstelling het experiment op te zoeken. De durf om dingen over een andere boeg te gooien wordt aangemoedigd. Eventueel kan bij dit proces samenwerking met andere kunstenaars/professionals worden gezocht.

Een tentoonstelling is geslaagd als de kunstenaar een interessante kijk op de actualiteit geeft, zij of hij de grenzen van diens eigen werk heeft verlegd en de bezoeker wordt gestimuleerd om met een nieuw perspectief naar de wereld te kijken. 

Corona: 

Op dit moment is het nog niet duidelijk of de tentoonstellingsruimte in juli weer open kan voor de bezoekers. We vragen je daarom om hier rekening mee te houden en ook een alternatief in je voorstel op te nemen waarin er wel een presentatie in H47 plaatsvindt, maar er geen fysieke bezoekers worden ontvangen.

Hoe werkt het?

Stuur voor 17 mei 2021 ons een projectvoorstel van max. 1 pagina tekst en 2 pagina’s beeldmateriaal in één pdf. Eventueel kunnen een CV, portfolio of website worden toegevoegd. Stuur het naar contact@h47.nl.  

De programmacommissie, waar vertegenwoordigers in zitten van het GAF, de Hania-kunstenaars en VHDG, zullen de ingestuurde plannen beoordelen. Uiterlijk 24 mei horen de deelnemers of hun plan is gekozen of niet. 

Wat bieden we?

  • De expositieruimte is vrij van 12 juli t/m 15 augustus. Dit is inclusief opbouw en afbreken. De tentoonstelling moet minimaal drie weken geopend zijn (wo t/m zo 12.00-17.00). 
  • We bieden een werkbudget van € 900 incl. btw voor de tentoonstelling.
  • H47 verzorgt de vormgeving van de poster, het drukwerk en de fotografie van de tentoonstelling. 
  • Bij een eventuele fysieke opening verzorgt H47 de catering.Criteria

Het plan wordt op de volgende criteria beoordeeld:

  • De artistieke inhoud van het plan.
  • Aansluiting bij de uitgangspunten van H47. 
  • De toevoeging of het belang van de tentoonstelling binnen de ontwikkeling van de      organisator of de exposant(en)
  • Het experimentele karakter van het plan. 
  • PR-plan en publieksactiviteiten: hoe wordt het publiek betrokken?
  • Alternatief coronaproof scenario. 

Ook partijen van buiten Leeuwarden en Friesland zijn meer dan welkom om een plan in te sturen!

Over de ruimte:

De H47 is ongeveer 60m2 groot. Dankzij de drie grote ramen is er veel zonlicht in de ruimte. De muren zijn overwegend gemaakt van 18 mm underlayment en de vloer is van beton. De hoofdregel is: alles kan en mag, zolang je de ruimte weer naar de originele staat terug brengt na de tentoonstelling, het geen gevaar vormt voor de gezondheid en veiligheid of permanente schade oplevert aan de ruimte.

Na het openen van de tentoonstelling is de gekozen organisator verantwoordelijk voor het regelen van suppoosten, die tijdens de openingstijden (wo t/m zo 12.00-17.00) aanwezig zijn. H47 kan hierbij helpen. 

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hidde Idzinga op e-mailadres

contact@h47.nl

https://www.facebook.com/pg/kunstruimteh47

Plattegrond

 

 

 

 

Translate »