loader image

Best Practice

Best Practice
VHDG Lokaal:
Honey Jones-Hughes & Antonio de la Hera

Van 1 mei tot en met 30 juni worden de kunstenaars Honey
Jones-Hughes en Antonio de la Hera tijdelijke bewoners van Friesland. Gedurende
hun verblijf van twee maanden in ons VHDG Lokaal zetten Honey en Antonio hun
langlopende artistieke onderzoek naar de agrarische sector in Nederland voort.
Hier in de provincie kijken ze naar verschillende schaalgroottes van
landbouwbedrijven, hoe boeren omgaan met duurzaamheid en de rol van machines in
de agrarische sector. Vragen waar ze zich mee bezig zullen houden zijn: Waarom
maken boeren de beslissingen die ze maken? Als ze voor het ene kiezen, sluiten
ze dan ook iets anders uit? En wie zal uiteindelijk de kosten dragen? Ofwel:
Wat is een ‘Best Practice’ eigenlijk?

Nieuw hoofdstuk: Friesland
Op 1 mei beginnen Honey en Antonio aan dit nieuwe hoofdstuk van hun
artistieke onderzoek in Friesland. De eerste periode bestaat vooral uit
‘embedded practice’ (onderzoek door middel van het samenwerken met groepen uit
de samenleving), en brengen ze de lokale landbouwsector in kaart door boeren en
bedrijven te bezoeken. Vanaf 3 juni tot en met 25 juni verplaatst het
onderzoek zich stapje voor stapje naar kunstruimte H47: een kunstruimte waar je
als bezoeker binnen kunt lopen, met het lopede onderzoek van Honey &
Antonio kennis kunt maken en samen met ons de verschillende best practices van
de boeren in Friesland zult ontdekken. Over wat er precies in de ruimte gaat
gebeuren, maken wij gedurende de ontdekkingstocht van Honey & Antonio meer
bekend op deze website en onze socials.

Honey en Antonio werken tijdens hun residentie ook samen met VHDG aan een
pilotproject: workshops met MBO-studenten van het Aeres MBO in Leeuwarden. Als
onderdeel van het vak Burgerschap zullen Honey en Antonio samen met studenten
Life Sciences verschillende locaties bezoeken, wat ook weer een onderdeel vormt
van het artistieke onderzoek van het duo.

‘Best Practice’ 
In Friesland richten Honey en Antonio zich op hoe het streven naar een ‘Best
Practice’ het land en het werkproces heeft beïnvloed. Zijn er verschillende
visies op de ‘Best Practice’, en zo ja, welke? Hoe groot of hoe klein wil/kan
een landbouwbedrijf zijn? Aan welke restricties zit een boer vast om aan de
externe eisen te voldoen en de interne kosten te dekken? Op wat voor manieren
kan een boer zijn bedrijf duurzamer maken, en wat voor effect heeft dit op de
efficiëntie van het productieproces?

Sinds de jaren vijftig zijn in Nederland dagelijks gemiddeld veertien boeren
verdwenen, terwijl de productie juist is toegenomen. Hoe komt het dat de
landbouwsector deze kant uit gaat? Hoe hebben producenten hun praktijk veranderd
om hun broodwinning te kunnen behouden? Het onderzoek van Honey en Antonio
wijst erop dat machines een sleutelrol spelen in dit proces en een
schaalvergroting mogelijk maken. Maar deze machines zijn vaak verre van
goedkoop, en zijn flinke uitgaven voor kleine ondernemers. Om deze redenen is
de machine een sterk symbool voor de verschillende aspecten die komen kijken
bij de ‘Best Practice’.

De opkomst van machines
De invoering van machines in de landbouw heeft boeren wereldwijd in staat
gesteld de productie te optimaliseren, mensen te ontzien van routinematige
taken, zwaar werk op een veilige manier uit te voeren en het totale rendement
te verbeteren. Zo kunnen boeren in minder tijd en met relatief weinig mankracht
op veel grotere schaal opereren.

Maar waar oorspronkelijk de boerenpraktijk de toepassingen van de eerste
machines heeft gevormd, dicteren de machines vandaag de dag vooral juist hoe
het werkproces eruit ziet. De industrialisering, samen met de druk om een
maximale output te bereiken, heeft de opvattingen over wat de ‘Best
Practice’ is drastisch veranderd in een sector die wereldwijd zo kritisch wordt
gevolgd.

100% verantwoord
Sinds 2020 werken Honey en Antonio samen aan projecten die maatschappelijke
vraagstukken aankaarten die zij zelf in hun dagelijks leven ervaren. Hoe gaan
wij als samenleving omgaan met duurzaamheid en milieu? En hoe hebben menselijke
structuren, zoals bijvoorbeeld de markteconomie, daar invloed op? Hun project
BUURTIJS (2020-2022) bracht de landbouwindustrie rondom Rotterdam in kaart met
als doel een 100% verantwoord, lokaal ijs te produceren. Ze bezochten boeren,
producenten en tuinders op de fiets om te leren over de uitdagingen en
dilemma’s waar zij dagelijks mee te maken hebben.

Ook verzamelden Honey en Antonio ingrediënten waarmee ze vervolgens zelf ijs
maakten. Het ijs werd verkocht op verschillende kleinschalige plekken in ruil
voor een solidariteitsbetaling: als bezoeker betaalde je niet voor het product,
maar voor het verrichte werk. Bezoekers ontvingen tevens een verslag van de
reis die elk ingrediënt had afgelegd. Het project richtte zich op vragen over
de duurzaamheid en onafhankelijkheid van de landbouwindustrie op fietsafstand
van hun huis – Welke keuzes maakt een ondernemer op het gebied van duurzaamheid
en milieu? Wat voor financiële uitdagingen, restricties en mogelijkheden komen
ze tegen? En hoe vormt dit alles hun dagelijkse arbeidspraktijk?

Volg het onderzoek van Honey en Antonio in Friesland via onze website en
socials voor updates en vorderingen en kom tussen 3 juni en 25 juni langs in
Kunstruimte H47 om de ontdekkingstocht van Honey en Antonio persoonlijk bij te
wonen. Ga het gesprek aan met de kunstenaars, deel je ideeën over ‘Best
Practice’
en leer samen met ons alles over de kunst van het boerenbestaan
in Friesland.

Translate »